Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Güvenlik

Bu metin TZİncil.com tarafından kabul edilen ve yürütülen gizlilik ilkeleri hakkında bilgi vermektedir.

Bu bilgilerden başlıcaları şunlardır:

 • Kullanıcıların ne tür kişisel bilgilerinin toplandığı;
 • Web sitemizin ne tür bilgileri topladığı;
 • Toplanılan bu bilgilerin nasıl paylaşıldığı;
 • Çocuk yaşta olan kullanıcılar için olan kişisel hakların korunması ilkesi;
 • Kullanıcıların, kendi bilgilerinin hangileri üçüncü şahıs veya kuruluşlara verilebileceğinin seçme özelliği hakkında detaylı bilgi;
 • Kullanıcı bilgilerinin ne yollar ile değiştirilebileceği veya silinebileceği;
 • TZİncil.com adresini veritabanında bulunan kullanıcı bilgilerinin kaybolması, yanlış ellere geçmesi ve yetki dışı kullanılmasını önlemek maksadı ile kullandığı güvenlik sistemi.

“Kişiyi Belirleyici Bilgiler”, kişinin Hristiyanlıkla ilgili bilgi almak, diğer şahıslara kendisini tanıtmak, iletişim kurmak ve benzeri sebepler ile veritabanımıza geçirdiği ve gösterime sunduğu bilgilerdir. Bunlara örnek olarak isim ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-mail adresiniz gösterilebilir. Gizlilik İlkesi ile ilgili herhangi bir sorunuzu tevratzeburincil@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bu Gizlilik İlkesi, Kullanıcı Sözleşmemiz ile birebirdir ve Gizlilik İlkesi’nin okunması ve kabul edilmesi sırasında Kullanıcı Sözleşmemizin de kabul edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcılardan Edinilen Kişisel Bilgilerin İçeriği

Siz, tarafımıza bazı durumlarda bir takım kişisel bilgiler vermek ile yükümlü olursunuz. Bu durumlar:

 • TZİncil.com Form’una kayıt olduğunuz zaman,
 • Bedava hizmetlerimize ve / veya organizasyonlarımızdan faydalanmayı talep ettiğiniz zaman,
 • Tarafımıza herhangi bir mektup, telefon, e-mail veya form ile bildirimde bulunduğunuz zaman,
 • Online videolar izlemek için kayıt olduğunuz zaman.

Çocuk Yaştaki Kullanıcıların Kişisel Haklarının Korunması İlkesi

Tzincil.com 18 yaşının altındaki kullanıcılara her zaman açıktır fakat bu statüde olan kullanıcılar için özel durumlar bulunmaktadır. Aile ve velilerin, bu yaştaki kullanıcıların sitemizde yaptıkları aktiviteler ve TZİncil.com’un hizmetlerinden yararlanmak için yaptıkları başvurular sırasında ailelerinin izinleri şarttır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği 18 yaşının altındaki hiçbir kullanıcıya velilerin izni olmaksızın kendi adlarına hizmetlerimizle ilgili olarak bilgi ve materyal gönderilmez.

18 yaşından küçüklerin yayınlarımızı alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, yayınlarımızı alabilmek için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir.

Güvenlik İlkelerimiz

Tarafımızca düzenlenmiş ve desteklenen bir takım güvenlik önlemleri, kişisel bilgilerin gizliliğini, güvenliğini ve özelliğini korumak maksadı taşımaktadırlar. Bunun yanında tzincil.com kendi bünyesinde gerekli tüm teknolojik imkanları kullanarak bilgilerinizin tam güvenliği sağlamaya özen göstermektedir. Kullanıcılarımızın kişisel hakları bizim için de kendileri için oldukları kadar önemli olsalar bile, varolan yasalar nedeniyle kayıt ve kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara ve kuruluşlara verilmemesinin garantisini veremeyiz. İstenmeyen durumlarda çıkabilecek veya çıkmış olan muhtemel problemlerin düzeltilmesi için gerekli kişisel bilgiler, tarafımızca uygun görüldüğü sürece kanun sağlayıcı devlet organlarına ve adalete teslim edilebilirler.

Datenschutz und Sicherheit

Dieser Text enthält Informationen zu den von tzincil.com akzeptierten und implementierten Datenschutzgrundsätzen.

Diese Informationen umfassen Folgendes:

 1. Welche Arten von persönlichen Informationen von Benutzern werden gesammelt;
 2. Welche Art von Informationen sammelt unsere Website;
 3. Wie diese gesammelten Informationen geteilt werden;
 4. Grundsatz des Schutzes der Persönlichkeitsrechte jugendlicher Nutzer;
 5. Detaillierte Informationen über die Fähigkeit der Benutzer, auszuwählen, welche ihrer eigenen Informationen an Dritte oder Organisationen weitergegeben werden können;
 6. Auf welche Weise können Benutzerinformationen geändert oder gelöscht werden;
 7. Das Sicherheitssystem, mit dem tzincil.com den Verlust von Benutzerinformationen in seiner Datenbank verhindert, in die falschen Hände zu geraten und ohne Genehmigung verwendet zu werden.

“Persönlich identifizierbare Informationen” sind Informationen, die eine Person in unsere Datenbank eingibt oder auf andere Weise freiwillig anbietet, z. B. um Informationen über das Christentum zu erhalten, sich anderen Personen vorzustellen, zu kommunizieren usw. Beispiele hierfür sind Ihr Vor- und Nachname, Ihre Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Sie können alle Fragen bezüglich der Datenschutzrichtlinie an tevratzeburincil@gmail.com senden.

Diese Datenschutzrichtlinie steht eins zu eins mit unserer Benutzervereinbarung und unsere Benutzervereinbarung muss beim Lesen und Akzeptieren der Datenschutzrichtlinie akzeptiert werden.

Inhalt der von den Benutzern erhaltenen persönlichen Informationen

In einigen Fällen sind Sie verpflichtet, uns einige persönliche Daten zur Verfügung zu stellen. Diese Situationen sind:

 1. Wenn Sie sich auf dem Formular tzincil.com registrieren,
 2. Wenn Sie von unseren kostenlosen Diensten und / oder Organisation profitieren möchten,
 3. Wenn Sie uns per Brief, Telefon, E-Mail oder Formular benachrichtigen, und
 4. Wenn Sie sich registrieren, um Online-Videos anzusehen.

Grundsatz des Schutzes der Persönlichkeitsrechte von Nutzern im Kindesalter

Tzincil.com steht Nutzern unter 18 Jahren immer offen, es gibt jedoch besondere Umstände für Nutzer unter 18 Jahren. Nutzer unter 18 Jahren müssen die Erlaubnis der Eltern einholen, um von den Diensten von tzincil.com profitieren zu können. Aus Respekt vor der türkischen Kultur und Gemäß den Gesetzen der Republik Türkei werden Informationen und Materialien ohne die ausdrückliche Zustimmung ihrer Eltern nicht an Benutzer unter 18 Jahren gesendet.

Damit Personen unter 18 Jahren unsere verteilte Materialien empfangen können, ist die Zustimmung ihrer Eltern oder ihres Erziehungsberechtigten (sofern dies vom Gericht festgelegt wurde) erforderlich. Zustimmung bedeutet die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten zum Erhalt unserer Veröffentlichungen.

Unsere Sicherheitsgrundsätze

Tzincil.com hat eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt, um die Vertraulichkeit, Sicherheit und den Schutz personenbezogener Daten zu schützen. Darüber hinaus versucht tzincil.com proaktiv, die vollständige Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, indem alle relevanten und verfügbaren technologischen Datenschutz-Tools verwendet werden. Die Persönlichkeitsrechte unserer Nutzer sind uns ebenso wichtig wie ihnen. In Übereinstimmung mit deutschem Recht geben wir Ihre Registrierung und persönlichen Daten nicht an Dritte und Organisationen weiter ohne Ihre Zustimmung. Um bessere Dienste anbieten zu können, kann tzincil.com in seltenen Fällen die Erlaubnis anfordern, eine Telefonnummer mit einer dritten Partei zu teilen. Solche Erlaubnisanfragen werden direkt an die Benutzer gerichtet. Die an tzincil.com weitergegebenen Informationen werden nach einem Jahr gelöscht. Wenn Sie möchten, dass alle identifizierenden Informationen vor der Zeit eines Jahres gelöscht werden, senden Sie bitte eine Anfrage an tevratzeburincil@gmail.com. Die Ausnahme hiervon ist: Wir behalten uns das Recht vor, mit Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten, indem wir ihnen im Rahmen rechtlicher Ermittlungen personenbezogene Daten offenlegen.