İsa Kimdir

Mesih Niçin Çarmıha Gerildi?

Bu, özellikle şu günlerde çokça duyduğumuz bir sorudur. En açık yanıt ise, İman Yasası’nda bulunuyor: “O, biz insanlık için, kurtuluşumuz…

Kutsal Kitap Değiştirildi mi?

Kutsal Kitap, ‘Gerçeği bileceksiniz ve Gerçek sizi özgür kılacak’ der. İnsanlar gerçekle özgür olurlar. Yaşamınızın her alanında özgürlüğe sahip olmanız…

İsa’ya Layık Mısınız?

Hristiyanlar hangi anlamda Tanrı’ya, Mesih’e veya çağrılarına layık olmaktadırlar? Ayrıca yine hangi anlamda layık olmamaktadırlar? Bir yandan, hem İsa hem de Pavlus bizim…

İsa Tanrı mıdır?

Soru : İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir? Yanıt: Kutsal Kitap hiçbir zaman İsa’nın açık bir şekilde…

İsa sizin için bir cevap midir?

Hayatta sevgiden ve gelecek için olan umuttan daha fazla ne isteyebilirsiniz? Herkes diğer insanlarla iyi ilişkilere sahip olmak ister fakat…

İsa Rab mi? Yalancı mı? Deli mi?

İsa’nın Tanrı olduğunu iddia etmesi, günümüz kuşkucularının, O’nun yalnızca iyi bir ahlakçı ya da büyük şeyler söyleyen bir peygamber olduğu…

İsa Mesih Kimdir?

Yanıt: “Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde,…

Bir İsa öğrencisinin altı ana işareti

Öğrenciler İsa’nın takipçileridir. Günahlarından dönerek İsa’ya Kurtarıcıları olarak inanmışlardır. Kendilerine ölmüş ve yaşamlarını Rableri olarak O’na teslim etmişlerdir. Mesih artık…