Hristiyanlığın Temelleri

- John R. W. Stott

Neye, ya da kime inanıyorsun? Neden? Hiç inancını yakından incelediğin oldu mu? İnancın acaba sağlam bir temel üzerinde mi yükseliyor? Tevrat, Zebur ve İncil’de açıklanan gerçeklere iman ettiğini söyleyen yığınla insan yaşıyor dünyada. Oysa inanclarının ayrıntılarını biraz kurcalayacak olsanız, çoğu bocalar. Nelere inandıkları da, nedenleri de netleşmiş değildir. Elimizdeki kitapta İngiltere kraliçesinin ruhsal konulardaki özel danışmanı olan John Stott, Mesih İnancı’nın temel taslarını bir inceliyor. İsa Mesih’in benzersiz kişiliğini ve sağladığı kurtulusu, ve bütün bu gerçekler ışığında insana düşen seçimi ayrıntılarıyla açıklıyor. Mesih İnancı’nın hangi temel üstüne kurulu olduğunu anlatan Hristiyanlığın Temelleri’ni yakından incelemeniz dileğimizdir.

Tevrat, Zebur ve İncil'e Göre Korkuyu Yenmek

- Diri Söz Serisi

‘’Korkuyorum!’’ Korkunun dile getirilmesi asırlardan beri, her yerde, kim bilir ne kadar çok kez olmuştur. Bunun hesabını yapmak istesek, imkansız olur. Kutsal Kitap’ın ilk sayfalarında ilginç bir olay kaydedilmektedir. Bu olay, ‘‘Korktum’’ sözünün ilk söylenişidir. Hakikaten düşündürücü bir olay, değil mi? İlk defa, ‘’Korktum’’ diyen kişi kimdi? Neden korkmuştu? ‘’Korktum’’ sözcüğü ilk defa telaffuz edilmişse, o zaman daha önce korku yok muymuş? Korkusu olmayan bir dünya bir zamanlar olmuşsa, bu dünya korkularla nasıl doldu? Bir de, çok önemli bir soru daha var: korku olmayan bir dünyaya, tekrar kavuşur muyuz bir gün?

Neden Hristiyan Oldular?

- Davut Muratoğlu

Bu kitabın içinde 17 kişinin hayatını değiştiren olayları okuyacaksınız. Bu kişiler benzer bir olayı yaşayanlar arasından binlerce Türk’ten sadece birkaçıdır. Öykülerin bazısı kısa, bazıları ise daha uzundur. Ancak, hayatın içinden birbirinden farklı şehir ve köylerden, değişik mesleklerden gelen insanların öyküleridir.

Tüm farklılıklarına rağmen, bu insanları birleştiren bir ortak nokta vardır ki; o da etrafımızı saran koyu karanlıkta, hepsi de görkemli ışığı bulabilmiştir.

 

Benim Adım Kadın

- Banu Çelik

Benim adım kadın!
Ben kimim?
Tanrı beni yaratmış; ama ne amaçla?
Köyde, kentte, varoşlarda, arka sokaklarda lüks sokaklarda, lüks evlerde , her yerde varım; yaşıyorum. Bu yaşamın bir değeri var mı?
Tanrı’nın tasarısındaki yerim neresi?

 

Bilimsel Yaratiliş Modeli

- Henry M. Morris

Bilimsel kanıtlar neyi destekliyor? Tanrısal yaratılışı mı, Tanrısız evrimi mi, yoksa bunların ortasındaki bir şey mi?

Bu kitap, ister Müslüman, ister Hıristiyan, ister Ateist olsun, bu konuyu araştırmak isteyen herkes için çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Bilimsel yasaların gerçekten hangi dünya görüşünü desteklediği konusunda belki de farklı düşünüyorsunuz; ama bu derin konuyu araştırmak için elinizdeki kitabı kesinlikle yararlı, düşündürücü ve güvenilir bulacaksınız. 

Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak

- Breslin & Jones

Son yıllarda, dünyanın birçok yerinden binlerce kişiye Allah tarafından rüyalar gönderildiğini okuduk ve duyduk. Bu ki­tapçığı hazırlarken bunların bir kısmına bizler de tanık olduk. Tevrat, Zebur ve İncil’de (hepsine birlikte Kutsal Kitap den­mektedir), rüyaların ve görümlerin Allah tarafından insanla iletişim kurmak amacıyla kullanıldığını görürüz. Peki ya gü­nümüzde? Bu, günümüzde de gerçek olabilir mi? Bu sorunun cevabı Tevrat’ta bir peygamber tarafından verilmektedir:

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u döke-ce­ğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacak-lar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek.

Dışlanma ve Tanrı'nın Çözümü

- Derek Prince

Dışlanma, istenmeme duygusu olarak tanımlanabilir. İnsanların sizi sevmesini istersiniz, ama sizi sevmediklerine inanırsınız. Bir gruba ait olmak istersiniz, ama dışlandığınızı hissedersiniz. Sanki olayları hep dışarıdan izliyormuş gibisinizdir. Bununla yakın ilişkili iki yara, ihanet ve utanma duygularıdır.Bazen dışlanma o denli yaralayıcı ve acı vericidir ki, zihnimiz bu konuya odaklanmayı reddeder. Bununla birlikte orada bir şeyin olduğunu bilirsiniz. Bu şey zihinden de, mantıktan da, bellekten de derindir. Ruhumuzdadır.Dünya bugün, kişiler arası ilişkilerin bozulmasından büyük bir acı çekmektedir. Belki de siz de bu çapraz ateşe hedef olmuş ve dışlanmanın acısını tatmış olabilirsiniz. Yine de size bu karanlık bulutların ardındaki umut ışığını aramanızı öneririm.

Yüreğimde Yâre Var

- Wilfried Mann

Bir danışman, vaiz ve müjdeci olan Wilfried Mann tarafından yazılan kitap, içsel yaralar konusuna değiniyor. İçsel yaralarına neden olan geçmiş olaylar, korku ve kaygı, çevremize ördüğümüz korunma duvarları, bütünsel sağlık ve birincil duygular gibi konuları ele alan yazar, okuyucuya yardımı dokunacak Kutsal Kitap destekli çözümler de sunuyor.

 

 

Şeytan'ın Yemi

- John Bevere

Şeytan’ın Yemi, Mesih imanlılarını Tanrı’nın isteği dışına çıkarmak için kullandığı en aldatıcı tuzaklardan biri olan gücenmeyi gözler önüne sermektedir. Bu tuzağa düşmüş insanların çoğu, bunun farkında bile değillerdir.

John Bevere bu mesajıyla Tanrı’nın isteği içinde kalmanız ve kuşku ve güvensizlikten özgür olmanız için sizi güçlendirecektir. Kurban olma zihniyetinden kaçabilir ve kızgınlık ve hayal kırıklığı yükleri olmaksızın yaşayabilirsiniz. Tanrı’ya daha büyük bir boyutta boyun eğme düzeyini keşfettikçe, yaşantınızda bağışlama, barışma ve sürekli artan bir sevinç bolluğu olacaktır.

Tanrı'nın Yeraltı Dünyası

- Richard Wurmbrand

1913-1919 yılları arasında İstanbul’da ikamet eden Romanya Yahudisi bir ailenin en küçük çocuğu olan Richard’ın soluk kesen yaşam öyküsünden bir kesit! Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Romanya’nın komünizme kayması arasındaki kısa dönemde Wurmbrand, Romanya’da konuşlanmış Rus işgal güçlerine bağlı askerlere ulaştırılmak üzere bir milyon Rusça İncil’in basılmasını ve dağıtılmasını sağlar… Komünist hükümet tarafından kaçırılır ve komünist hapishane sistemi içerisinde kaybolur… Ta ki… Daha önce ‘İmanı Uğruna İşkence Edilmiş’ adlı kitabı Türkçe olarak yayınlanan ve ‘Demir Perdenin Pavlus’u’ olarak da anılan Wurmbrand’in yaşam öyküsünün bir dönemine tanıklık edeceğiniz kitap

Kutsal Kitap'ta Sunu Ondalık ve Bağış

- İsmail Kulakçıoğlu

Bizim ülkemizde yaygın bir deyiş var: “Almadan vermek Allah’a mahsus.” Bu ve benzeri sözler bizim iş ilişkilerimizde, kilisedeki ilişkilerimizde ve günlük yaşantımızın her yerinde kendini göstermektedir. Karşılıksız bir şey yapmaktan, yardım etmekten, özveride bulunmaktan uzak dururuz. Üstelik çağımızın önemli hastalıklarından olan bireycilik ve bencilikle de birleştiğinde “alan biri” olsak bile vermemenin yollarını ararız.

 

 

Hediye İncil

Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap’ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. İncil, Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur.

İncil’in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Yazarların her biri, İsa’nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa’nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu’da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil’in üçüncü kitabını da yazan Luka’dır.Pavlus’un Mektupları(13): İsa’nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa’yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh’un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. 

İsa Kimdir?

- Greg Gilbert

“Bu kitap şüphesiz Hristiyan bir kaynak ancak şüphecilere ve arayışta olanlara karşı kibar ve yumuşak olmanın ötesinde, okuyucuyu İsa hakkında ciddi ve derin düşünmeye yönlendiriyor. Gilbert aslında daha önce çokça ele alınan bu konuya, hem gerçekleri hem de bu gerçeklerin önemini birlikte anlatarak yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Kitap bir yandan detaylı bir sanat eseri gibiyken, aynı zamanda basit ve anlaşılabilir, harika bir Kutsal Kitap teolojisiyle dolu olmayı başarıyor. Kitap, siz okuyuculara İsa’yı bizzat tanımak için bir davetiye niteliğinde.” 

Mark Dever, Pastör, Capitol Hill Baptist Kilisesi, Washington, DC; Başkan, 9Marks

*yukarıdaki düğmeye tıklayarak 18 yaşından büyük olduğumu kabul ediyorum.

Müjde Nedir?

- Greg Gilbert

“Greg Gilbert, bugün kilisede hizmet etmekte olan genç adamlar arasında en parlak ve sadık olanlardan biri. Kendisi, bu kitap aracılığıyla bize derin, sadık ve tamamıyla Kutsal Kitap’a dayalı olarak, İsa Mesih’in Müjdesi’ni sunuyor. Günümüzde gerçek Müjde’yi bilmekten, sahte öğretileri ayırt edip Müjde merkezli Hristiyanlar yetiştirmekten daha büyük bir ihtiyaç yoktur. Bu önemli kitap, tam da zamanında imdadımıza yetişiyor.” 

—R. Albert Mohler Jr., Başkan, The Southern Baptist Theological Seminary

*yukarıdaki düğmeye tıklayarak 18 yaşından büyük olduğumu kabul ediyorum.

Greg Gilbert Hakkında

Greg Gilbert (MDiv, Southern Baptist Theological Seminary), Louisville, Kentucky’deki Third Avenue Baptist Kilisesi’nin baş pastörüdür. Kendisi İsa Kimdir? ve James: A 12-Week Study adlı kitapların yazarı ve What is the Mission of the Church? adlı kitabın da (Kevin DeYoung ile birlikte) eş yazarıdır.

Bunun gibi başka kitaplar bulmak için, Karanlıktan Işığa Yayınları’na gidebilirsiniz.

Ücretsiz kitabı almanız
için aşağıdaki talep formunu lütfen doldurun