You are currently viewing İsa sizin için bir cevap midir?
Resim: Benjamin Davies

İsa sizin için bir cevap midir?

Hayatta sevgiden ve gelecek için olan umuttan daha fazla ne isteyebilirsiniz? Herkes diğer insanlarla iyi ilişkilere sahip olmak ister fakat ilişkilerimiz hatta en yakınlarımız olan ailemizle olan ilişkilerimiz bile sık sık problemlerle doludur. Birçok kişi iyi olmak istiyor fakat hatalar yapmaya devam ediyorlar ve bu durumu değiştirmek için kendilerini güçsüz hissediyorlar.

Dünyanın şimdi olduğu şekilde belki de olmaması gerektiğini hiç düşündünüz mü?

Başlangıçta , dünya farklıydı …

Başlangıçta

Tanrı kutsal ve mükemmeldir. Tanrı yaşayan sözüyle dünyayı yarattı. Tanrı’nın yaratışının mükemmelliği O’nun karakterinin güzelliğini yansıttı. Savaş, acı ve ölüm yoktu. Yarattığı tüm her şeye baktı ve ‘iyi’ dedi.

Tanrı erkek ve kadını kendi suretinde yarattı. Hergün akşamın serinliğinde adamın ve kadının yanıbaşında yürüdü. Onlarla konuştu ve onlar Tanrı’nın verdiği mükemmel esenlikten tat aldılar.

Başlangıçta Tanrı adam ve kadınla yüzyüze iletişim kurdu. Bu, Tanrı’nın insanlarla kurmak istediği ilişki şekliydi. Bu aklını, bedenini, ruhunu yani seni yaratan Tanrı’nın seninle kurmak istediği ilişki şekliydi. Tanrı kesinlikle senin O’nu bilmeni ve yüz yüze görmeni istiyor. Tanrı seni varlığıyla, sevgisiyle ve umuduyla kutsamak istiyor.

Fakat birşey bu mükemmel ilişkiyi bozdu …

Adam ve Kadın, Tanrı ile ilişkilerini bozuyorlar

Tanrı, adam ve kadını sevdi. Tanrı insanları ruh, duygular ve muhakeme sahibi olarak yarattı. Aynı zamanda onlara özgür irade verdi. Hakiki sevgi seçimsiz olamaz. Sevgi zorla olmaz, sadece özgürce verilir. Tanrı adam ve kadının kendisini kendi istekleriyle sevmelerini istedi. Onlara kendisini dinleyip itaat edebilecekleri veya reddedip itaatsizlik edebilecekleri bir seçenek verdi. İlk adam ve kadın Tanrı’yı reddetti ve O’na itaatsizlik etti. Yaratıcılarıyla olan ilişkilerini bozdular.

Adam ve kadının Tanrı’ya itaatsizlik kararı mükemmel yaratılışı yozlaştırdı. İnsanın yaratanını reddetmesinin sonucu olarak dünya acı, katlanış ve ölümü tanıdı. Artık dünya mükemmel bir yer değildi.Tanrı’ya ve O’nun mükemmel isteğine karşı günah ve isyan dünyaya girdi.

şimdi günah dünyada ve her kişinin yüreğinde egemenlik sürüyor. Herkes günahın gücünün altında. Günah insanların hayatlarında gurur, bencillik, aç gözlülük, kaba sözler, nefret, şiddet ve diğer insanların ıstıraplarına ilgisizlik olarak ortaya çıkıyor. İnsanların özel düşünceleri ve yüreklerinin eğilimleri günahla doludur. Günah ise insanları Tanrı’dan ayırır.

Tanrı kutsaldır. O’nun standartı mükemmelliyettir. Tanrı kötülüğü ve günahı huzuruna kabul edemez. Siz asla kutsal, mükemmel, yaşayan Tanrı’nın huzurunda bulunmak için yeterince iyi ve temiz olamazsınız. Günahın sonucu ruhsal ölümdür. Günah, Tanrı ile insan arasında başlangıçta olan ilişkiyi bozdu. Günah yaratıcınızla olan ilişkinizi bozar.

Yeniden Tanrı’nın huzurunda olmayı özledikleri için, insanlar Tanrı’ya ulaşmaya ve bozuk ilişkilerini onarmaya çabalıyorlar …

İnsanlar Tanrı’ya ulaşmaya çalışırlar

Tüm tarih boyunca insanlar Tanrı’ya ulaşmaya ve O’nun rızasını kazanmaya gayret ettiler. Din, insanların Tanrı ile ilişkilerini düzeltmek için başvurdukları tek yoldur. Birçok insan iyi işlerinin kendilerini Tanrı’ya kabul ettireceğini düşünerek dikkatli bir şekilde dini kuralları takip ederler.

İnsanlar günahın kontrolünden ve sonuçlarından kaçmayı umut ederek, doğru olanı yapmaya ve yanlışdan sakınmaya çalışırlar. Fakat dinsel disiplin bir tek günahı bile kaldıramaz. Bazı insanlar günahlarını örteceği ümidiyle hayvanlar kurban ederler. Bazı insanlar ise dini liderlere, ölü azizlere ve hatta medyumlarla, falcılara danışırlar. Fakat bunların hiçbiri günahı affetmeye ve Tanrı ile olan ilişkiyi düzeltmeye muktedir değildir. İnsanlar bütün hayatları boyunca çok çalışabilirler fakat onların gayretleri Tanrı’nın aradığı mükemmelliyete ulaşamaz.

Belki siz Tanrı’yı hoşnut etmek için çabalıyorsunuz fakat kendizi O’na şimdiye kadar olandan daha uzak hissediyorsunuzdur. Belki de Tanrı’nın sessizliğinden hüsrana uğradığınız için O’na ulaşma çabalarınıza son vermiş olabilirsiniz. Ümidinizi iyi işlerinize yatırdıysanız; onlar günahın gerektirdiği ücreti hiçbir zaman ödeyemez ve hala Tanrı’dan ayrı kalırsınız. Günahlarınıza rağmen Tanrı hala sizi seviyor.

Tanrı, insan ile kendisi arasında köprü olması için İsa’yı gönderdir

Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

Tanrı, Oğlu İsa Mesih’i dünyaya gönderdi. İsa insan olarak yaşayarak Tanrı’nın karakterini, gücünü ve sevgisini mükemmel bir şekilde gösterdi. İsa mükemmel ve günahsız yaşam süren ilk ve tek kişidir O suçsuzdu fakat diğerlerinin günahlarının ücretini ödemek için istekli bir şekilde kendi hayatını verdi. İsa, yaşamış olan tüm insanların günahlarının cezasını üstlenmeye geldi. İsa haçta öldüğünde günah için cezayı talep eden Tanrı’nın adaleti bütünüyle tamamlandı. İsa dünyanın günahları için kurban kuzusu oldu.

İsa öldüğünde günahı yendi. Fakat İsa’nın hikayesi ölüm ile sonlanmaz. Üç gün mezarda kaldıktan sonra, ölüm üzerindeki zaferinin tam olduğunu kanıtlayarak dirildi. O’nun öğrencileri O’nu göğe şimdi oturduğu Baba Tanrı’nın sağındaki yere yükselirken izlediler. İsa bugün yaşıyor.

İsa’ya inananlar ölümden ve günahın gücünden azat edilmişlerdir. Eğer İsa’yı izlemeyi seçerseniz, O karşılıksız olarak sizin günahlılığınızı almayı ve yerine kendi doğruluğunu koymayı sunuyor. Tanrı’ya karşı günahlarınız hakkında dürüstseniz ve İsa’nın ölümünü günahlarınızın cezası olarak kabul ederseniz , Tanrı’nın bağışlamasını alacaksanız. Günahlarınızın ücreti ölümdür. Isa sizin yerinize geçti ve sizin hakettiğiniz ölümü üzerine aldı.

Tanrı’nın huzuruna girmek için yeterince temiz olabilmek için hiçbir şey yapamazsınız. İsa, Tanrı’ya giden tek yoldur. İsa yol, gerçek, yaşam ve günahlar için son kurbandır.

Tanrı’nın armağını olan tek Oğlu’na inanıp, kabul ederseniz Tanrı ile ilişkiniz sonsuzluk boyunca sağlıklı olacak.

İlişki onarıldı

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki , O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

İsa’nın çarmıhtaki ölümü ve ölümden dirilişi nedeniyle, Tanrı ile başlangıçta olan mükemmel ilişki onarılır. Kutsal Kitap , eğer İsa’nın günahlarınız için öldüğüne iman ederseniz, günahlarınızın bağışlanacağını ve günahlarınızın cezasından özgür olacağınızı vaat ediyor. Bu bir sözdür.

Kutsal Kitap, İsa’yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ederseniz Tanrı ile olan ilişkinizin onarılacağını ve yaratıcınızla birlik olarak sonsuzluk boyunca cennette yaşayacağınızı da vaat ediyor. Ölümden sonra nereye gideceğiniz artık belirsiz değildir.

İsa’ya imanınız aracılığıyla, hayatınız değişir ve Tanrı’nın huzuruna girebilirsiniz. Başlangıçta olan iletişim yenilenir ve artık Tanrı’dan uzak olduğunuzu hissetmezsiniz. İyi işleriniz örneğin Kutsal Yazıları okumak ve dua etmek gibi şeyler günahınızın cezasını kaldıramamasına rağmen, İsa’da yeniden doğduğunuzda seviçle sevginizden kaynaklanan iyi işler yapmaya başlarsınız ve Tanrı’nın sizin için yaptığı şeyler için minnettarlık duyarsınız.

İsa sizin için bir cevap mıdır?

‘Eğer bir kimse İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse, Tanrı onda yaşar, o da Tanrı da yaşar. Tanrı’nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır. Tanrı sevgidir..’

Bağışlanma, sonsuz yaşam ve Tanrı ile doğru ilişki vaatleri sizler içindir. İsa Mesih’e inanır ve O’nun karşılıksız lütuf armağanını kabul ederseniz , ölümle sonuçlanmayan yeni bir hayata başlarsınız. Sizi, Tanrı’yı yüzyüze göreceğiniz güne götüren İsa Mesih’teki yaşamınıza başlarsınız. Seyehata başlamaya hazır mısınız?

Tanrı’nın kurtuluşunu kabul etmek için yapmanız gereken sadece itiraf etmek, inanmak ve almaktır.

Tanrı’ya karşı günah işlediğinizi itiraf edin. Hiçbir şey olduğunuzu ve Tanrı ile ilişkinizi onarmak için yeterince iyi hiçbir şey yapmadığınızı kabul edin. İsa’nın adında günahlarınızı affetmesini O’ndan dileyin.

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanın. İsa bütünüyle Tanrı ve bütünüyle insandı. Dünyaya geldi, mükemmel bir yaşam yaşadı, sizin yerinize çarmıhta öldü ve ölümden dirildi. O bugün yaşıyor. O’na, O’nun lütuf armağanını kabul ettiğinizi söyleyin.

Mesih’i yüreğinize alın ve sizin Kurtarıcınız, Rab’biniz ve yaşamınızın egemeni olmasına izin verin. Hergün O’nu arayın ve itaatkar bir şekilde O’nu izleyin. Aldığınız gerçekte yaşayın. Yaşamı, bol yaşamı Tanrı ile yenilenmiş bir ilişkide bütün doluluğuyla deneyimleyin.

‘Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.’